Cá Voi Bitcoin Lớn Thứ 3 dậy Sóng Mua 2135 Btc Trong 1 Tuần Từ Chối Bán Kể Cả Khi Btc Lập Đỉnh