Bitcoin Lập Đỉnh Mới Ở 72200 Usd Microstrategy Mua Thêm 12000 Btc