Binance Smart Chain bsc Trở Thành Blockchain Đầu Tiên Lập Kỷ Lục 147 Triệu Giao Dịch Hàng Ngày