Ứng Viên Đảng Đối Lập Thái Lan Hứa Airdrop Crypto Cho Mỗi Công Dân Nếu Đắc Cử