Tesla Lỗ Ròng 140 Triệu Usd Trong Năm 2022 Vì Đầu Tư Bitcoin