Số Ví Mới Trên Solana Đạt Đỉnh Năm Lấy Động Lực Từ Bitcoin Và Ethereum