Multichain Bị Rút Đi Lượng Lớn Tiền Nghi Vấn Cầu Nối Bị Hack