Metis Công Bố Quỹ Hỗ Trợ Hệ Sinh Thái Trị Giá 100 Triệu Usd