Iran Và Nga Hợp Tác Tung Ra Stablecoin Thế Chấp Bởi Vàng