Hashkey Capital Gọi Vốn 500 Triệu Usd Cho Quỹ Tài Trợ Thứ 3