Gm Vietnam Sự Kiện Blockchain Hoành Tráng Nhất Năm 2023 Chính Thức Mở Đăng Ký Vé