Finblox fbx Tổ Chức Ido Thành Công Trên Nhiều Launchpad Lớn