Etoro Hủy Niêm Yết Ada Và Trx Tại Mỹ Vì Lo Ngại Pháp Lý