Đồng Sáng Lập Yuga Labs Rút Lui Khỏi Dự Án Để Dưỡng Bệnh