Công Dân Tây Ban Nha Bị Buộc Khai Báo Tài Sản Crypto Nắm Giữ