Cardano đang tìm kiếm sự hỗ trợ khi Ada giảm xuống dưới mức 0,7$.