Binance Thông Báo Hủy Niêm Yết Torn Bts Perl Và Wtc