Anh Quốc Vẫn lưỡng Lự Về Việc Phát Hành Đồng Bảng Kỹ Thuật Số