Polkadot Cập Nhật Bản Nâng Cấp Mới Cho Tính Năng Chuyển Token Liên Parachain