Placewar place Phát Hành Phiên Bản Demo Của Game Treo Thưởng 50 Genesis Nft Và Pool 1000 Usd