Placewar Kết Thúc Vòng Seed Với 400000 Usd Cùng Hai Nhà Đầu Tư Hàng Đầu Ld Capital Cryptocom