Phó Chủ Tịch Fed Tuyên Bố Mỹ Sẽ Phải Mất Thêm 5 Năm Để Ra Mắt Cbdc