Open Interest Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin Trở Lại Mức Kỷ Lục Lý Do dump 5 Phút Của Btc Và Altcoin