Freshcut fcd Được Rót Vốn 15 Triệu Usd Cho Các Kế Hoạch Lớn Trong Tương Lai