Bitcoin vượt qua mốc 71k trong cuộc tăng mạnh tới đỉnh cao lịch sử mới